Maakt miauwen het gezicht breder?

Comparison image of facial changes after 8 months of mewing showing widened facial features.

Mewing , een term die aanzienlijke populariteit heeft gewonnen op het gebied van gezichtsesthetiek, verwijst naar een techniek die wordt bepleit door Dr. John Mew.

Deze methode benadrukt het belang van een goede tonghouding en beweert dat consistente toepassing kan leiden tot structurele veranderingen in het gezicht, met name de verwijding van de jukbeenderen, de bovenkaak en de kaak .

Miauwen verbreedt het gezicht voor en na

8 maanden miauwen voor en na (merk de verwijding van het gezicht op)

Het mechanisme achter gezichtsverbreding

De kern van miauwen is het principe dat aanhoudende druk de botstructuur in de loop van de tijd kan veranderen.

Mewing en de wet van Wolff

Botremodellering , een continu proces waarbij oud botweefsel wordt vervangen door nieuw, speelt een cruciale rol bij het miauwen.

De druk die wordt uitgeoefend door een goede tonghouding stimuleert osteoblasten (cellen die verantwoordelijk zijn voor botvorming) in de gezichtsbeenderen, vooral rond de bovenkaak.

Deze zachte, voortdurende druk kan in de loop van de tijd leiden tot subtiele veranderingen in de botstructuur, waardoor het gezicht breder wordt.

Hoe verbreedt Mewing het gezicht?

Het principe achter het vermogen van Mewing om het gezicht te verbreden is geworteld in de biomechanica en anatomie. Mewing oefent multidirectionele druk uit op het gehemelte, dat rechtstreeks verband houdt met de bovenkaak.

Hoe verbreedt Mewing het gezicht?
Deze aanhoudende druk zorgt ervoor dat de bovenkaak zich verwijdt, waardoor vervolgens de jukbeenderen breder worden.
Bovendien omvat de praktijk kauwen oefeningen die de kauwspieren versterken, verdere verbetering van de gezichtsbreedte door spierontwikkeling en botaanpassing.
Een cruciaal aspect van miauwen, bekend als Opwaartse beweging van het gezicht omvat de opwaartse en voorwaartse beweging van de bovenkaak.
Deze beweging versterkt niet alleen de prominentie van de jukbeenderen en kaaklijn, maar verkort ook het middengezicht, waardoor de illusie ontstaat van een breder gezicht.

Conclusie:

De holistische voordelen van miauwen Ter afsluiting zal het artikel de veelzijdige voordelen van miauwen benadrukken, niet alleen in termen van gezichtsesthetiek, maar ook in het bevorderen van betere ademhalingspatronen en mondgezondheid. Door miauwen te adopteren als onderdeel van een alomvattende benadering van welzijn, kunnen individuen werken aan het bereiken van een bredere, meer gedefinieerde gezichtsstructuur en tegelijkertijd hun algehele levenskwaliteit verbeteren.

Dit uitgebreide format maakt een diepere verkenning van miauwen en de impact ervan op de gezichtsstructuur mogelijk, waardoor lezers een grondig begrip krijgen van de techniek en praktisch advies voor implementatie.

Terug naar blog