Miauwen met kruisbeet: technieken en tips

Mewing with Crossbite: Techniques and Tips
Kruisbeet is een veel voorkomende verkeerde uitlijning van de tanden, waarbij een of meer boventanden in de ondertanden bijten.
De afgelopen jaren heeft de praktijk van miauwen de aandacht getrokken vanwege het potentieel ervan om de gezichtsstructuur en uitlijning te beïnvloeden door middel van de juiste tonghouding.
Maar hoe kruist miauwen het corrigeren van een kruisbeet? 
Miauwen met kruisbeet: technieken en tips

Crossbite en de implicaties ervan begrijpen

Voordat je in miauwen duikt, is het van cruciaal belang om kruisbeet en de mogelijke gevolgen ervan voor de mondgezondheid te begrijpen.

Miauwen met kruisbeet: technieken en tips

Kruisbeet kan anterieur of posterieur en eenzijdig of bilateraal zijn en een of beide zijden van de mond aantasten . Als er niets aan wordt gedaan, kan kruisbeet in de loop van de tijd verergeren, wat leidt tot meer uitgesproken verkeerde uitlijning, TMJ-stoornissen en esthetische problemen.

De basisprincipes van miauwen

Bij miauwen gaat het om het handhaven van een specifieke tonghouding , waarbij de hele tong tegen het gehemelte wordt gedrukt , van de punt tot aan de achterkant.

Miauwen met kruisbeet: technieken en tips

    

Aangenomen wordt dat deze houding een zachte, consistente druk uitoefent op de bovenkaak, waardoor de vorm en uitlijning ervan in de loop van de tijd mogelijk wordt beïnvloed.

    

Miauwtechnieken voor kruisbeet

  1. Consistente tonghouding: De sleutel tot miauwen is consistentie. Zorg ervoor dat uw tong contact houdt met het hele gehemelte, niet alleen met het voor- of middengedeelte. Deze consistente druk is cruciaal voor het beïnvloeden van de bovenkaak.

  2. Focus op de achterkant Derde: Mensen met een kruisbeet moeten extra aandacht besteden aan het achterste derde deel van de tong. Door ervoor te zorgen dat dit deel van de tong actief wordt ingeschakeld, kan de nodige druk worden uitgeoefend om mogelijk de uitlijning van de bovenkaak te beïnvloeden.

  3. Evenwichtige kracht: Zorg er tijdens het miauwen voor dat u gelijkmatige druk uitoefent over het gehemelte. Deze evenwichtige aanpak is van vitaal belang voor mensen met een kruisbeet, omdat ongelijkmatige druk de verkeerde uitlijning mogelijk kan verergeren.

Tips voor succesvol miauwen met kruisbeet

  • Geduld en doorzettingsvermogen: miauwen is geen snelle oplossing, vooral niet voor structurele problemen zoals kruisbeet. Geduld en doorzettingsvermogen zijn essentieel, omdat veranderingen, als ze zich voordoen, geleidelijk zullen zijn.

  • Combineer met professionele begeleiding: Mewing mag professioneel orthodontisch advies niet vervangen. Als u een kruisbeet heeft, is het essentieel om een ​​orthodontist te raadplegen en miauwen als een aanvullende praktijk te beschouwen.

  • Houd uw voortgang in de gaten: het bijhouden van uw miauwreis kan inzicht geven in de effectiviteit ervan. Maak regelmatig een foto van de uitlijning van uw tanden om eventuele subtiele veranderingen in de loop van de tijd te kunnen volgen.

  • Voeg andere orale oefeningen toe: Overweeg naast miauwen ook andere orale oefeningen te integreren die de kaak- en tongspieren versterken en zo bijdragen aan de algehele verbetering van de mondhouding.

De rol van orthodontie en orthotropen

Hoewel miauwen een niet-invasieve aanpak biedt om kruisbeet mogelijk aan te pakken, is het vaak nuttig om dit te overwegen naast conventionele orthodontische behandelingen of orthotrope middelen.

Deze disciplines bieden een uitgebreidere strategie voor het corrigeren van verkeerde uitlijningen, waarbij miauwen als ondersteunende praktijk dient.

Conclusie

Mewing presenteert een intrigerende, niet-invasieve methode om de uitlijning van de tanden en de gezichtsstructuur mogelijk te beïnvloeden. Voor personen met kruisbeet kan het integreren van miauwen met de nadruk op consistente en evenwichtige tongdruk een aanvullende benadering bieden op traditionele orthodontische oplossingen. Het is echter van cruciaal belang om aan deze reis te beginnen met realistische verwachtingen, in het besef dat de effectiviteit van miauwen kan variëren en geen professionele orthodontische consultatie en behandeling mag vervangen.

Terug naar blog