Miauwen voor en na! Een waanzinnige transformatie!

Side-by-side comparison of a man's facial profile before and after three years of mewing, showing significant improvements in jawline definition, facial symmetry, and overall facial structure.

Transformatieoverzicht

De linkerkant van de afbeelding, gedateerd 19 januari 2017, toont de oorspronkelijke staat van de gezichtsstructuur, terwijl de rechterkant, gedateerd 19 januari 2020, de resultaten laat zien na drie jaar consistente miauwoefeningen .

Waargenomen veranderingen

3 jaar miauwen voor en na het miauwen

  1. Kaaklijn en kindefinitie : De vergelijking toont een meer uitgesproken kin en een sterkere, meer gedefinieerde kaaklijn in de latere afbeelding. Er is een zichtbare verbetering in de contour en hoekigheid van de onderkaak, wat bijdraagt ​​aan een beter gedefinieerd profiel.

  2. Goniale hoek : De goniale hoek, de hoek gevormd door de kruising van het onderruggedeelte van de kaak (onderkaak) en het opwaartse deel dat naar het oor leidt, lijkt meer uitgesproken en hoekiger te zijn geworden. Deze verandering suggereert een adaptieve hermodellering van het kaakbot als reactie op de consistente naar binnen en opwaartse kracht die wordt uitgeoefend door de juiste tonghouding.

  3. Gezichtslengte en symmetrie : Er is een verlenging en verbeterde symmetrie in de gezichtsstructuur, wat duidt op een harmonieuze ontwikkeling die mogelijk wordt beïnvloed door evenwichtige spierkrachten aan beide zijden van het gezicht als gevolg van miauwen.

  4. Maxillaire projectie : De voorwaartse beweging van de bovenkaak is duidelijk zichtbaar, waarbij de jukbeenderen prominenter worden en het middengezicht meer geprojecteerd lijkt, waardoor het gezicht een sterker driedimensionaal uiterlijk krijgt.

  5. Neusprofiel : Het zijprofiel van de neus vertoont een meer voorgevormd uiterlijk. Hoewel de neus zelf niet direct is veranderd, hebben de veranderingen in de omliggende gezichtsstructuren, met name de bovenkaak, de presentatie ervan beïnvloed.

Verklaring van veranderingen door miauwen

Miauwen

  • Kaaklijn en kindefinitie : Miauwpraktijken bevorderen een juiste tonghouding, waarbij de tong tegen het gehemelte wordt geplaatst. Deze positie kan de spieraangrijping rond de kaak stimuleren en kan ertoe leiden dat het mandibulaire bot in de loop van de tijd opnieuw wordt gemodelleerd, wat resulteert in een meer gedefinieerde kaaklijn en kin.

  • Goniale hoek : De verandering in de goniale hoek kan een reactie zijn op de nieuwe krachten die worden uitgeoefend door de tong en gezichtsspieren als gevolg van miauwen. De spieren die rond de hoek van het kaakgewricht zijn bevestigd, worden op een andere manier aangespannen, waardoor er mogelijk een verandering in de botstructuur ontstaat waardoor een scherpere hoek ontstaat, wat vaak wordt geassocieerd met een sterkere, esthetisch aantrekkelijkere kaaklijn.

  • Gezichtslengte en symmetrie : De miauwtechniek stimuleert een evenwichtige kracht over de gezichtsstructuur, wat kan leiden tot een meer symmetrisch en proportioneel groeipatroon.

  • Maxillaire projectie : Een correcte tonghouding kan een opwaartse en voorwaartse kracht uitoefenen op de bovenkaak. Na verloop van tijd kan dit de voorwaartse groei bevorderen, de projectie van de jukbeenderen verbeteren en de maxillaire hoek veranderen.

Conclusie

De toewijding van het individu aan miauwen heeft geresulteerd in significante en visueel duidelijke veranderingen in zijn gezichtsstructuur. De transformatie gedurende deze drie jaar onderstreept het potentieel van miauwen als een niet-invasieve techniek om de gezichtsesthetiek te beïnvloeden. Deze casestudy, zoals gedeeld door de Reddit-gebruiker, biedt waardevolle inzichten en dient als een motiverende reis voor degenen die miauwen overwegen of momenteel beoefenen. Voor meer inzicht en om de oorspronkelijke transformatie te bekijken, wordt de community aangemoedigd om de Reddit-post te bezoeken.

Het is essentieel om op te merken dat hoewel dergelijke transformaties door individuen worden gedocumenteerd, de resultaten sterk kunnen variëren, en dat de wetenschappelijke gemeenschap de langetermijneffecten en werkzaamheid van miauwen blijft onderzoeken.

Terug naar blog