Hoe goed te miauwen? Een complete gids!

Diagrams from 'How to Properly Mew' guide showing right correct and left incorrect tongue positions for mewing, marked with green check and red cross.

De complete Mewing-gids

Wat is miauwen?

Mewing , een praktijk die de laatste jaren aan populariteit wint, is een langetermijntechniek om de gezichtsstructuur te verbeteren. Het uitgangspunt is dat het na verloop van tijd kan bijdragen aan het bereiken van een meer gedefinieerde kaaklijn, prominente jukbeenderen en een harmonieus totaalbeeld.

Het concept daagt het idee uit dat de botstructuur statisch en onveranderlijk blijft gedurende de volwassenheid.

Mexing resultaat

De reis van de scepticus: In eerste instantie kijken veel mensen sceptisch naar miauwen, omdat ze geloven dat genetica de enige bepalende factor is voor iemands gelaatsuitdrukking. Dit scepticisme komt vaak voort uit een beperkt begrip van de botbiologie en het aanpassingsvermogen van het menselijke skelet.

In tegenstelling tot de perceptie dat botten statische structuren zijn, zijn het dynamische weefsels.

Bij volwassenen ondergaan de botten voortdurend een proces van hermodellering, waarbij jaarlijks ongeveer 10% van het bot wordt vervangen.

Neerwaartse groei in de loop van de tijd

Een dynamische realiteit:

Om het miauwconcept volledig te kunnen waarderen, is het van cruciaal belang om te begrijpen dat botten niet louter fossielen zijn; ze hebben een vasculaire toevoer en zijn betrokken bij de productie van nieuwe cellen uit beenmerg.

In eenvoudiger bewoordingen zijn botten bij volwassenen kneedbaar en kunnen ze in de loop van de tijd worden beïnvloed. Dit biedt individuen de mogelijkheid om hun botstructuur positief te beïnvloeden, wat leidt tot gezichtsverbeteringen.

Een kwestie van leeftijd:

Snelheid van botremodellering in de loop van de tijd

Leeftijd speelt een rol bij de effectiviteit van miauwen. Hoewel het mogelijk is om na de leeftijd van 25 jaar positieve veranderingen te ervaren, wordt het steeds moeilijker.

Naarmate we ouder worden, reageert ons skeletsysteem minder op invloeden van buitenaf. Daarom worden individuen aangemoedigd om eerder te beginnen met miauwen om de potentiële voordelen ervan te maximaliseren.

De kracht van bewijs

Er is een groeiende hoeveelheid anekdotisch bewijsmateriaal dat de effectiviteit van miauwen ondersteunt. Talloze individuen hebben hun voortgang gedocumenteerd door middel van foto's en getuigenissen op platforms zoals Lookism en YouTube. Deze persoonlijke verslagen bieden een overtuigend argument voor het potentieel van miauwen om iemands gezichtsuitdrukking te veranderen.

Wetenschappelijke grondslagen

Hoewel miauwen nog steeds een relatief nieuw concept is, sluit het aan bij gevestigde wetenschappelijke principes.

Deze principes omvatten de invloed van de tonghouding op de groei van het gezichtsbeen, het vermogen tot aanpassing van het gezichtsbeen bij volwassenen en de correlatie tussen mondademhaling en malocclusie.

Hoewel er beperkt onderzoek rechtstreeks naar miauwen is uitgevoerd, verlenen deze fundamentele ideeën geloofwaardigheid aan de praktijk.

Leeftijdsafhankelijke effectiviteit

Miauwen is het meest effectief tijdens de jongere jaren , wanneer de gezichtsbeenderen soepeler zijn en nog in ontwikkeling zijn.

Bij kinderen zijn de hechtingen van het gezicht nog niet versmolten, waardoor houdingsveranderingen de positie van de gezichtsbeenderen kunnen beïnvloeden . Deze aanpak staat bekend als orthotropen en is vooral nuttig bij het aanpakken van craniofaciale problemen.

Miauwen en gezondheid

Naast esthetische verbeteringen biedt miauwen ook potentiële gezondheidsvoordelen. Een goede tonghouding en neusademhaling, essentieel bij het miauwen, kunnen het risico op aandoeningen zoals slaapapneu verminderen.

Slaapapneu, gekenmerkt door een onderbroken ademhaling tijdens de slaap, kan ernstige gevolgen hebben voor de cardiovasculaire gezondheid. Studies hebben een verband aangetoond tussen slaapapneu en een verhoogd risico op een beroerte en vroegtijdig overlijden. Daarom reikt de invloed van miauw verder dan alleen het uiterlijk en omvat het ook welzijn.

De eenvoud van miauwen:

Mewing, vaak verkeerd geïnterpreteerd als een complexe of esoterische praktijk, is relatief eenvoudig. Het omvat de bewuste adoptie van specifieke orale en houdingsgewoonten om de gezichtsontwikkeling te begeleiden:

1. Houd uw houding recht: Zorg voor een rechte rug en nek, en ontmoedig het slungelig of vooroverbuigen.

2. Lipsluiting: Zorg ervoor dat uw lippen gesloten zijn om mondademhaling te voorkomen.

3. Juiste uitlijning van de tanden: Plaats uw tanden zo dat ze elkaar licht aanraken zonder op elkaar te klemmen, omdat dit ondersteuning biedt aan de bovenkaak.

4. Volledige tonghouding: Laat uw tong op uw gehemelte rusten en bedek zo veel mogelijk van uw gehemelte. Benadruk het achterste gedeelte, vlakbij de verstandskiezen.

5. Spieren activeren: Betrek de spieren onder uw kin om de plaatsing van de tong te bevorderen.

6. Breng het tongbeen omhoog: Til het tongbeen in uw nek op door de omliggende spieren samen te trekken, waardoor de juiste tonghouding wordt vergemakkelijkt.

7. Adem door je neus: Houd de neusademhaling in stand, omdat dit aansluit bij een optimale gezondheid en houding.

Bekijk onze cursus Miauwbeheersing en leer alles wat je moet weten over miauwen!

 

Aanvullende technieken voor effectief miauwen:

- Herinnering tonghouding: u miauwt correct als uw tong moeiteloos op het gehemelte rust, zelfs zonder dat u er bewust bij nadenkt. Om dit te bereiken, moet u consequent oefenen en levenloze voorwerpen gebruiken als herinnering om uw tonghouding te controleren.

- Geleidelijke tongpositionering: Beginnen vanaf de achterkant van de tong en deze naar voren bewegen is een nuttige aanpak als u moeite heeft met het plaatsen van de tong. Begin met een sterk contact achterin en ga verder naar voren.

- Evenwichtige druk: zorg voor een uniforme drukverdeling op het gehemelte om asymmetrie van het gezicht te voorkomen.

- Tongspiertraining: Als het achterste derde deel van uw tong het moeilijk vindt om op het gehemelte te blijven liggen, concentreer u dan op het versterken van de tongbeenspieren onder uw kaak om deze plaatsing te vergemakkelijken.

- Mandibulaire ondersteuning: Vergeet niet dat het handhaven van de tonghouding terwijl de tanden elkaar licht aanraken, een optimale ondersteuning tussen de bovenkaak en de onderkaak bevordert.

- Constante druk: vermijd overmatige kracht tijdens het miauwen. Botveranderingen zijn het resultaat van consistente, gematigde druk in de loop van de tijd, in plaats van intense, kortetermijndruk.

- Volledige tongdekking: Benadruk het belang van het gebruik van de hele tong om het gehemelte te bedekken, vooral het achterste gedeelte.

- Geleidelijke progressie: duur is belangrijker dan intensiteit bij het oefenen van miauwen. Als u merkt dat u overmatige druk uitoefent, verminder deze dan met de helft en concentreer u op het handhaven van een consistente tonghouding.

- Externe triggers: gebruik alledaagse voorwerpen of activiteiten als signalen om te oefenen met miauwen. Associeer acties zoals het openen van een deur of het controleren van uw telefoon met het oefenen van miauwen om regelmatige betrokkenheid te garanderen.

De impact van mondademhaling:

Mondademhaling staat lijnrecht tegenover miauwen, wat mogelijk kan leiden tot nadelige effecten op de gezichtsstructuur.

De natuurlijke neerwaartse beweging van de onderkaak en de bovenkaak, veroorzaakt door mondademhaling, kan resulteren in een langer gezicht. Het is essentieel om elke nachtelijke mondademhaling aan te pakken, die vaak optreedt tijdens het slapen op de rug als gevolg van de zwaartekracht.

Het houdingsparadigma:

  

Een juiste lichaamshouding speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van miauwinspanningen. De positie van uw bekken en schouders heeft een aanzienlijke invloed op de houding van hoofd en nek.

Een voorwaartse bekkenkanteling of hangende schouders kunnen een voorwaartse hoofdpositie bevorderen. Het corrigeren van deze houdingsproblemen is van cruciaal belang, omdat de houding van het hoofd naar voren de effectiviteit van het miauwen kan beïnvloeden.

Gezichtshouding:

Naast de hoofd- en nekhouding is de gezichtshouding net zo belangrijk. Een goede sliktechniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kauwspieren die verantwoordelijk zijn voor het kauwen van hard voedsel, helpt een evenwichtige gezichtshouding te behouden. Dit houdt in dat u tijdens het slikken druk uitoefent op de kiezen.

De rol van genetica:

Hoewel miauwen een substantiële invloed kan hebben op de gezichtsesthetiek, is het belangrijk om de invloed van genetica te erkennen.

Genetica draagt ​​aanzienlijk bij aan de gezichtsstructuur van een individu, en miauwen is geen manier om iemands uiterlijk volledig te veranderen. In plaats daarvan werkt het om iemands natuurlijke kenmerken te verbeteren.

Holistische esthetiek:

Mewing kan worden geïntegreerd in een bredere, op esthetiek gerichte benadering van persoonlijke ontwikkeling.

Deze aanpak omvat huidverzorging, fitness en andere verzorgingsroutines, waarbij het belang van een goed afgerond regime wordt benadrukt om een ​​verbeterd algehele uiterlijk te bereiken.

Door miauwen te combineren met deze andere praktijken, kunnen individuen hun esthetische doelen op een alomvattende manier benaderen.

    

Conclusie

Miauwen is meer dan een voorbijgaande trend; het is gebaseerd op wetenschappelijke principes en het aanpassingsvermogen van volwassen botten. Het potentieel om de gezichtsesthetiek te verbeteren en het algehele welzijn te bevorderen, maakt het een praktijk die het overwegen waard is. Vergeet niet dat miauwen het meest effectief is als het vroeg wordt toegepast, maar individuen van alle leeftijden kunnen er voordelen van ondervinden. Genetica speelt een belangrijke rol in de structuur van uw gezicht, en miauwen is bedoeld om met uw natuurlijke kenmerken te werken, in plaats van tegen. Door toewijding en consistentie te behouden, kunt u aan een transformerende reis beginnen naar een meer verfijnde en evenwichtige gezichtsuitdrukking.

Terug naar blog