Hoe lang miauwen per dag? Tips en trucs

Dr. Mike Mew, founder of the mewing technique, in a suit, representing expert advice on daily mewing practices.

Hoe lang moet je miauwen per dag?

Optimaliseer uw miauwroutine: bereik de beste miauwresultaten

Het ontwikkelen van de juiste tonghouding gedurende de dag kan een positieve invloed hebben op uw gezichtsstructuur. Om je volledig toe te leggen op het miauwen, is het van cruciaal belang om het zoveel mogelijk in je routine op te nemen. Het negeren van consistent miauwen betekent dat je potentiële winst misloopt.

Miauwen moet 24/7 worden beoefend. De duur van het miauwen is belangrijker dan de uitgeoefende kracht. Het is onwaarschijnlijk dat slechts een paar uur per dag miauwen merkbare veranderingen zal opleveren of de natuurlijke gezichtsrecessie zal voorkomen die optreedt bij het ouder worden.

 

Laten we ons verdiepen in een korte geschiedenisles

Oude schedels vertonen goed ontwikkelde lagere gezichtsgebieden, perfect uitgelijnde tanden en prominente kaken. Deze kenmerken werden voornamelijk gevormd door de levensstijl van onze voorouders.

Waarom hadden onze voorouders perfecte tanden en kaken?

Duizenden jaren later worden we echter geconfronteerd met uitdagingen zoals een verkeerde uitlijning van de tanden, onderontwikkelde kaken en malocclusie.

Onze moderne levensstijl mist de activiteiten die nodig zijn voor een optimale gezichtsontwikkeling. We consumeren zachter voedsel, kauwen minder en leiden een meer zittend leven.

Veel voorkomende fouten die u moet vermijden:

Om uw gezichtsstructuur effectief te verbeteren, is het essentieel om 24 uur lang correct te miauwen.

Dit zal niet alleen veranderingen in het kaakgebied met zich meebrengen, maar ook leiden tot een algehele verbetering van het gezicht. De snelheid en omvang van de resultaten zullen variëren, afhankelijk van uw leeftijd en toewijding aan het miauwen.

 

24 uur lang miauwen

Het simpelweg 24 uur per dag op uw gehemelte plaatsen van uw tong is niet voldoende om de gewenste miauwresultaten te garanderen. De resultaten zijn ook afhankelijk van de juiste techniek.

Het opnemen van het achterste derde deel van uw tong, het opnemen van af en toe elementen van kauwen gedurende de dag en het onderhouden van contact tussen uw tanden tijdens het miauwen zijn essentieel.

Bovendien is het handhaven van een goede algehele lichaamshouding cruciaal voor moeiteloos miauwen in plaats van onnodige problemen te ondervinden.

Krachten in evenwicht brengen: zacht miauwen versus hard miauwen

De hoeveelheid uitgeoefende kracht onderscheidt normaal miauwen van hard miauwen. Bij hard miauwen moet je maximale kracht uitoefenen om je tong tegen je gehemelte te duwen. Het doel van hard miauwen is om de resultaten te bespoedigen .

Bovendien versterkt hard miauwen de zenuwbanen, waardoor langere periodes van de juiste tonghouding mogelijk zijn. Bij zacht miauwen daarentegen gaat het om miauwen zonder overmatige kracht uit te oefenen.

     

Hard miauwen is populair onder volwassenen die later in hun leven beginnen met miauwen, omdat hun gezichtsstructuur minder kneedbaar wordt dan tijdens de kindertijd. Volwassen botten zijn stijver en vereisen meer kracht om veranderingen teweeg te brengen.

Houd er rekening mee dat het beoefenen van regelmatig miauwen realistische verwachtingen vereist, aangezien zichtbare veranderingen tijd vergen. Het bereiken van een goed gedefinieerde kaak is geen ogenblikkelijk proces.

Hoewel hard miauwen een merkbaar gevoel van verhoogde druk kan veroorzaken als gevolg van de bewuste plaatsing van de tong, is het van cruciaal belang om overbelasting te voorkomen.

Het uitoefenen van overmatige kracht kan de tong uitputten, waardoor rust nodig is. Het laten rusten van de tong kan een negatieve invloed hebben op uw resultaten vergeleken met het consequent beoefenen van zacht miauwen vanaf het begin. Als het op biomechanica aankomt, overtreffen langere duur met zachte krachten altijd kortere duur met sterkere krachten.

De wet van Wolff:

Wolfswet en miauwen

De dynamische aard van botten Onze botten zijn dynamische structuren die voortdurend hermodelleren. Bij dit proces zijn gespecialiseerde cellen betrokken: osteoclasten verwijderen oud bot en breken het af, terwijl osteoblasten de botgroei stimuleren door nieuw weefsel af te zetten.

     

bot miauwen

Julius Wolff, een Duitse chirurg, stelde dat de botstructuur aanzienlijk wordt beïnvloed door de druk die erop wordt uitgeoefend. Hij suggereerde dat botten zich kunnen aanpassen aan de belasting die ze dragen, wat leidt tot botvorming en veranderingen in de botstructuur.

Dit concept kan worden toegepast op miauwen, wat impliceert dat de kracht die op het gehemelte wordt uitgeoefend de botten in de kaak en de omliggende gebieden kan hervormen.

Het moet echter nog worden bepaald of intense krachten de botten daadwerkelijk verder versterken en potentiële miauwwinsten belemmeren. Voor degenen die liever voorzichtig zijn, wordt aanbevolen om regelmatig zacht te miauwen.

      

Uw miauwgewoonte versterken

Individuen die al jaren miauwen beoefenen, zullen bevestigen dat het oefening en toewijding vereist voordat het een punt bereikt waarop miauwen een tweede natuur wordt.

Een veel voorkomende reden waarom mensen het miauwen opgeven, is het gebrek aan onmiddellijke resultaten.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de reis naar miauwresultaten begint met het conditioneren van je lichaam om de gewoonte over te nemen. Zoals elke gewoonte vereist miauwen een consistente stimulans.

3 jaar Mewing voor en na transformatie

Hier zijn een paar tips om u te helpen miauwen een vast onderdeel van uw routine te maken:

  1. Krijg motivatie van anderen: Als je merkt dat je aarzelt om je volledig aan het miauwen te wijden, zoek dan motivatie op online forums zoals het MewingHub Forum . Door naar voor-en-na-foto’s van anderen te kijken en hun succesverhalen te horen, kun je inspiratie opdoen om door te zetten.

  2. Herinneringen instellen: gebruik alarmen of planningsapps om uzelf gedurende de dag aan bepaalde miauwtijden te herinneren. Zorg ervoor dat de alarmen anderen om u heen niet storen. Het kan nuttig zijn om met regelmatige tussenpozen herinneringen in te stellen, zoals elk half uur of vijftien minuten, om de gewoonte te versterken.

  3. Gebruik psychologische triggers: Train je geest om specifieke items, activiteiten of delen van je huis te associëren met miauwen. Je kunt miauwen bijvoorbeeld associëren met het zien van een bepaald voorwerp of het uitvoeren van huishoudelijke klusjes. Je kunt miauwen zelfs associëren met telefoontrillingen of het ontvangen van berichten. Zoek een trigger die voor jou het beste werkt om jezelf eraan te herinneren dat het tijd is om te oefenen met miauwen.

Conclusie

Miauwen zal uiteindelijk een naadloos onderdeel worden van uw dagelijkse routine, en het zal met de tijd gemakkelijker worden. Vergeet niet dat goed miauwen 24/7 moet worden beoefend.

Als je het in eerste instantie een uitdaging vindt, begin dan klein door elke dag een paar uur te miauwen. Je zult waarschijnlijk merken dat je lichaam je op natuurlijke wijze aanmoedigt om meer te oefenen met miauwen.

EXTRA HULP

Als u uw miauwreis wilt verbeteren, kunt u bovendien overwegen om producten te verkennen die uw inspanningen kunnen aanvullen:

Terug naar blog