Hoe lang duurt het miauwen?

How Long Does Mewing Take ?
Masterclass miauwen

Hoe lang duurt Mewing?

Als het gaat om het verbeteren van de gezichtsesthetiek en het bevorderen van de gezichtsontwikkeling, heeft miauwen de afgelopen jaren veel aandacht gekregen.
Eén vraag die echter vaak opkomt is: "Hoe lang duurt het miauwen?"
In dit artikel gaan we dieper in op de tijdlijn en de factoren die van invloed zijn op de voortgang van het miauwen, waardoor we inzicht krijgen in wat je kunt verwachten tijdens je miauwreis.
Laten we het onderwerp verkennen en licht werpen op het belang van geduld, consistentie en realistische verwachtingen.
1 jaar miauwresultaten

De grondbeginselen van miauwen begrijpen:

Voordat we de duur van het miauwen bespreken, is het essentieel om de basisprincipes van deze techniek te begrijpen. Miauwen omvat het aannemen van de juiste tonghouding, samen met de juiste kauwgewoonten en lichaamshouding.

Door de hele tong op het gehemelte te laten rusten en door de neus te ademen, heeft miauwen tot doel de gezichtsontwikkeling te bevorderen, inclusief verbetering van de jukbeenderen, verbetering van de kaakomvang en optimalisatie van de hoek van de kaak. Dit alles is mogelijk dankzij de wet van Wolff, die stelt dat bot zich onder druk en tijd zal hervormen om de druk beter op te vangen.

De rol van tijd bij het miauwen:

Het eerste dat u over miauwen moet begrijpen, is dat het tijd kost. Het is van cruciaal belang om uw verwachtingen te managen en te voorkomen dat u op zoek gaat naar snelle oplossingen of transformaties van de ene op de andere dag. Mewing is een verbintenis voor de lange termijn, die consistente inspanning en geduld vereist.

Factoren die de voortgang van het miauwen beïnvloeden:

  1. Individuele variatie: De anatomie, genetica en leeftijd van elke persoon spelen een rol in hoe snel ze miauwresultaten kunnen ervaren. Sommige mensen merken veranderingen eerder op, terwijl anderen meer tijd nodig hebben. Meestal geldt: hoe jonger, hoe beter en sneller de miauwresultaten.

  2. Huidige gezichtsstructuur: Het startpunt van uw gezichtsstructuur heeft ook invloed op de duur van het miauwen. Degenen met meer ruimte voor verbetering of structurele discrepanties kunnen in de loop van de tijd meer uitgesproken veranderingen waarnemen.

  3. Consistentie en toewijding: De frequentie en consistentie van miauwoefeningen hebben een aanzienlijke invloed op de voortgang. Het regelmatig handhaven van de juiste tonghouding gedurende de dag, ook tijdens de slaap, is van cruciaal belang voor een consistente druk op het gehemelte.

  4. Bijkomende factoren: Goede kauwgewoonten, het behouden van een goede lichaamshouding en het opnemen van oefeningen om de tong- en kaakspieren te versterken, kunnen de effectiviteit van het miauwen vergroten.

Realistische verwachtingen:

Spierveranderingen en verbetering van de kaaklijn:

Het is belangrijk op te merken dat hoewel het jaren kan duren voordat significante botveranderingen als gevolg van miauwen zich manifesteren, sommige individuen snellere vooruitgang kunnen ervaren in termen van spierveranderingen en verbetering van de kaaklijn.

Binnen een paar maanden van consistent miauwen en het opnemen van de juiste kauwoefeningen, kunt u een verbeterde kaakspierdefinitie en een meer gedefinieerde kaaklijn opmerken. Deze veranderingen worden doorgaans toegeschreven aan spierhypertrofie, wat kan bijdragen aan een meer gebeiteld uiterlijk.

Hier is een voorbeeld van wat kan worden bereikt door middel van spierveranderingen:

Botveranderingen :

Hoewel spierveranderingen relatief sneller kunnen plaatsvinden, duurt het aanzienlijk langer voordat significante botveranderingen optreden. Botremodellering is een complex proces dat tijd en aanhoudende druk vereist.

Als u consequent de juiste tonghouding aanhoudt en druk uitoefent op het gehemelte, kunnen de botten van het gezicht zich gedurende een langere periode geleidelijk aanpassen en verplaatsen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat botveranderingen subtiel kunnen zijn en dat het jaren kan duren voordat deze merkbaar worden.

De combinatie van spier- en botveranderingen:

Het uiteindelijke doel van miauwen is het bereiken van een harmonieus evenwicht tussen spier- en botveranderingen, resulterend in een verbeterde gezichtsesthetiek. Hoewel spierveranderingen aanvankelijk zichtbare verbeteringen kunnen opleveren, is het de botremodellering op de lange termijn die belangrijkere transformaties in het gezicht teweegbrengt.

Mewing opnemen in uw dagelijkse routine:

Om de effectiviteit van het miauwen te maximaliseren en mogelijk de voortgang te versnellen, kunt u de volgende tips overwegen:

  1. Leer de juiste tonghouding: Sliktechnieken kunnen helpen een correcte tonghouding te garanderen. Oefen met het houden van uw hele tong op uw gehemelte, zelfs tijdens de slaap. Je kunt ook een Mew-Brace aanschaffen, waarmee je in je slaap kunt miauwen en je beet kunt corrigeren. Of de Mew-Ring die het ongemakkelijk maakt om niet te miauwen! Natuurlijk zijn dit slechts fysieke motivatoren en herinneringen, maar je zult er nog steeds moeite voor moeten doen!

  2. Zorg voor een goede lichaamshouding: Een goede lichaamshouding lijnt uw hoofd uit met uw schouders en ondersteunt de juiste tonghouding met minder inspanning.

  3. Kauwoefeningen : voer regelmatig kauwoefeningen uit met harde kauwgom of speciale kauwtabletten om de kaakspieren te stimuleren en de gezichtsontwikkeling te ondersteunen. Vermijd echter overmatig kauwen om spanning op de kaakgewrichten te voorkomen. Kauwtabletten zijn geweldig om je kauwspieren (kauwspieren) te trainen, die in verschillende moeilijkheidsgraden voorkomen.

  4. Wees geduldig en consistent : blijf toegewijd aan het miauwen, het handhaven van de juiste tonghouding en het consequent opnemen van kauwoefeningen. De resultaten kunnen geleidelijk tot stand komen, maar kunnen de moeite waard zijn.

Hier zijn enkele voor- en na-afbeeldingen van mensen die hebben gemiauwd:

Gezicht van de persoon voor en na het miauwen

Transformaties:

  • 18-jarige vrouw: Deze vrouw zag significante veranderingen in haar gezichtsstructuur na zes maanden miauwen. Haar kaaklijn werd duidelijker, haar neus werd kleiner en haar jukbeenderen werden prominenter. Merk op dat de grootste verandering zich in haar submentale gebied (onderkin) bevindt. Dit is meer een spierverandering dan een botverandering.
  • 18-jarige vrouw voor en na het miauwen

Het is belangrijk op te merken dat dit slechts enkele voorbeelden zijn en dat de resultaten kunnen variëren. De hoeveelheid tijd die nodig is om resultaten te zien, verschilt ook van persoon tot persoon.

Hoewel het maanden of zelfs langer kan duren voordat de resultaten merkbaar worden, kunnen de langetermijnvoordelen van miauwen de gezichtsesthetiek verbeteren en mogelijk de gezichtsontwikkeling ondersteunen. Omarm de reis, blijf consistent en raadpleeg professionals voor persoonlijke begeleiding.

Bedenk dat langzame en gestage vooruitgang nog steeds vooruitgang is als het om miauwen gaat.

Heb je een vraag?!

Vraag het op het MewingHub-forum en word lid van de Mewing-gemeenschap!!
GRATIS GIDS BESCHIKBAAR NA UW REGISTRATIE !!!
Terug naar blog