Hoe hard drukken tijdens het miauwen?

Promotional image questioning 'How Hard Should You Mew?' with a portrait of a young man, aimed at discussing mewing techniques.

Mewing - Optimale tongdruk voor effectieve resultaten

Voor degenen die bekend zijn met de kunst van het miauwen, is het belang van het handhaven van de tonghouding in de mond duidelijk. Er is echter een aanzienlijk debat over de mate van druk die men moet uitoefenen. Zacht miauwen en hard miauwen zijn twee verschillende benaderingen van miauwen, elk met zijn voor- en nadelen.

Zacht miauwen: zachte en geleidelijke vooruitgang

Bij zacht miauwen wordt de minimale kracht uitgeoefend die nodig is om ervoor te zorgen dat uw tong plat op het gehemelte rust. In eerste instantie kan er wat ongemak zijn, maar door oefening wordt het comfortabeler. De uitgeoefende kracht moet licht en comfortabel zijn, net voldoende om de tong op het gehemelte te plaatsen.

Het concept achter zacht miauwen is om je middengezicht geleidelijk naar boven en naar voren te leiden. Hoewel de resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zullen zijn, hebben veel mewers binnen slechts vier maanden aanzienlijke verbeteringen gemeld, vooral in de nek- en tongspieren.

Juiste versus onjuiste tonghouding

Een goede plaatsing van de tong is belangrijk

Er zijn vrijwel geen nadelen aan zacht miauwen, als het correct wordt uitgevoerd. Sommige mensen kunnen tongongemak ervaren, maar dit is vaak te wijten aan een verkeerde techniek, zoals het naar buiten duwen van de tong of het laten aanraken van de tanden. Om dit te verzachten, moet u ervoor zorgen dat uw tong de achterkant van het gehemelte raakt zonder contact te maken met de tanden.

juiste tonghouding

Hard miauwen: potentiële risico's en snellere beloningen

Bij hard miauwen wordt zoveel mogelijk kracht op het gehemelte uitgeoefend zonder de tong overmatig te belasten. Het is belangrijk om af en toe een pauze te nemen en over te schakelen op zacht miauwen als zich ongemak voordoet. Deze techniek heeft aanleiding gegeven tot discussie, waarbij sommigen het potentieel ervan prijzen om snellere resultaten op te leveren. De theorie achter hard miauwen is dat grotere kracht de beweging van het middengezicht versnelt.

Hard miauwen kan echter leiden tot overbelasting van de tong, en hoewel het niet pijnlijk zou moeten zijn, zijn regelmatige pauzes nodig om letsel te voorkomen. Als u pijn ervaart, is het raadzaam om terug te keren naar zacht miauwen om schade te voorkomen.

Hoewel sommige individuen succes claimen met hard miauwen, is het essentieel om te erkennen dat sluitend bewijs ontbreekt. De resultaten kunnen worden toegeschreven aan het miauwen in het algemeen en niet specifiek aan het harde miauwen. Dr. Mew zelf heeft het harde miauwen niet volledig onderschreven, wat suggereert dat tijd wellicht belangrijker is dan geweld.

Kiezen tussen zacht miauwen en hard miauwen

Voor de veiligheid en voordelen op de lange termijn heeft zacht miauwen vaak de voorkeur. Hard miauwen wordt over het algemeen afgeraden voor personen onder de 18 jaar, omdat hun zich ontwikkelende botten zeer kneedbaar zijn en effectieve resultaten kunnen worden bereikt door zacht miauwen.

Er is geen leeftijdsgrens voor zacht miauwen; het kan ook door volwassenen worden beoefend. Omdat de botten met de leeftijd veranderen, blijft consistent zacht miauwen effectief. Zacht miauwen bevordert de opwaartse en voorwaartse groei, waardoor het voor de meeste mensen een geschikte keuze is. Hieronder ziet u een afbeelding om te illustreren hoe botten door de jaren heen naar beneden groeien, en het is dus belangrijk om te miauwen om op zijn minst een verdere groei te laten zien.

Je wordt lelijker naarmate je ouder wordt

Zacht miauwen kan worden verbeterd door een zuigkrachttechniek toe te passen. Dit omvat het creëren van een vacuüm tussen het harde gehemelte en de tong en is een van de meest eenvoudige manieren om effectief zacht miauwen te oefenen.

Concluderend: de keuze tussen zacht miauwen en hard miauwen hangt af van individuele voorkeuren, leeftijd en het comfortniveau. Hoewel zacht miauwen een algemeen aanvaarde en effectieve aanpak blijft, kunnen degenen die op zoek zijn naar snellere resultaten experimenteren met hard miauwen, altijd met voorzichtigheid en zich bewust van de potentiële risico's die daarmee gepaard gaan.

Terug naar blog