Maakt miauwen de tanden recht?

Close-up of a smiling woman's straight teeth with the text "Does Mewing Straighten Teeth?" highlighting the potential dental benefits of mewing.

Het concept van miauwen, een techniek die is ontwikkeld door Dr. John Mew, heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, vooral vanwege de vermeende voordelen ervan bij het verbeteren van de gezichtsstructuur.

Maar kan miauwen de tanden daadwerkelijk rechttrekken?

Wat is miauwen?

Mewing is een vorm van orofaciale myologie waarbij de juiste plaatsing van de tong op het gehemelte, lipafdichting en neusademhaling betrokken zijn. Er wordt getheoretiseerd dat het de gezichtsstructuur beïnvloedt, wat mogelijk de uitlijning van de kaak en de tandgezondheid beïnvloedt.

Miauw- en bijtuitlijning

Een belangrijk aspect van miauwen is de potentiële impact ervan op de uitlijning van de beet. Door de juiste tonghouding en kaakpositionering te bevorderen, kan miauwen helpen bij het opnieuw uitlijnen van de beet (zoals te zien in de bovenstaande afbeelding).

Dit kan met name relevant zijn voor personen met overbeten, waarbij de boventanden de ondertanden aanzienlijk overlappen, of onderbeten, gekenmerkt doordat de ondertanden voorbij de boventanden uitsteken.

Verruiming van het gehemelte en verdringing van tanden

Een van de opmerkelijke effecten van miauwen is het potentieel om het gehemelte te verbreden. Een breder gehemelte kan meer ruimte bieden voor tanden, waardoor de opeenhoping mogelijk wordt verminderd. Dit aspect van miauwen kan bijdragen aan een gelijkmatiger gespreide tandopstelling, wat indirect kan leiden tot rechtere tanden.

Dit effect is meer uitgesproken wanneer miauwen vanaf jongere leeftijd wordt beoefend, omdat de botten soepeler zijn en beter reageren op veranderingen in houding en druk.

Leeftijd en effectiviteit van miauwen bij het rechttrekken van tanden

De leeftijdsfactor speelt een cruciale rol in de effectiviteit van miauwen bij het rechtzetten van de tanden. Jonge mensen, van wie de gezichtsbeenderen nog in ontwikkeling zijn, kunnen grotere veranderingen ervaren. Hun gehemelte en kaakbeenderen zijn beter aanpasbaar, waardoor het gemakkelijker wordt om de uitlijning van hun tanden te beïnvloeden door te miauwen.

Bij oudere personen is de kans op miauwen om de tanden recht te zetten aanzienlijk kleiner. Hoewel sommige volwassenen verbeteringen in de uitlijning van de tanden hebben gemeld door te miauwen, komen deze gevallen minder vaak voor en zijn ze doorgaans niet zo uitgesproken als die waargenomen bij jongere personen. De botten bij volwassenen zijn doorgaans gestopt met groeien en zijn minder vatbaar voor verandering door alleen te miauwen.

Conclusie

Concluderend: hoewel miauwen een mogelijkheid biedt om de uitlijning van de beten te verbeteren en de opeenhoping van tanden te verminderen, vooral bij jongere individuen, is het essentieel om dit met realistische verwachtingen te benaderen. Voor degenen die miauwen beschouwen als een methode om de tanden recht te zetten, vooral voor volwassenen, is het belangrijk om te begrijpen dat significante veranderingen onwaarschijnlijk zijn. Zoals altijd is het raadzaam om orthodontische professionals te raadplegen voor persoonlijk advies en behandelplannen die zijn afgestemd op de individuele tandheelkundige behoeften.


Disclaimer : dit artikel is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen professioneel tandheelkundig of medisch advies. Raadpleeg altijd een erkende orthodontist of tandarts als u zich zorgen maakt over de gezondheid en uitlijning van de tanden.
Terug naar blog