Kan Mewing een onderbeet verhelpen? Miauwen met een onderbeet.

Side-by-side comparison of a man's facial profile before and after mewing with an underbite, highlighting potential improvements in jaw alignment and facial structure.

Een onderbeet , een veel voorkomende tandheelkundige aandoening waarbij de onderkaak voorbij de bovenkaak uitsteekt, kan de esthetiek en functie van het gezicht beïnvloeden.
Vaak geworteld in een tekort aan de bovenkaak, veranderen onderbeten niet alleen de harmonie van gelaatstrekken, maar kunnen ze ook leiden tot kauwproblemen en spraakproblemen.
De praktijk van miauwen, gepopulariseerd door Dr. Mike Mew, biedt een niet-invasief alternatief dat de aandacht heeft getrokken vanwege zijn potentieel om onderbeetaandoeningen aan te pakken.
Miauwen en onderbeten

Wat veroorzaakt een onderbeet?

Onderbeten worden vaak toegeschreven aan een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Een tekort aan de bovenkaak , oftewel de bovenkaak, is een primaire oorzaak, waarbij de kaak zich niet volledig ontwikkelt of te ver naar achteren staat ten opzichte van de onderkaak.

Eric Davis Dental - Onderbeet: wat veroorzaakt het en hoe het te verhelpen

Deze discrepantie leidt ertoe dat de onderkaak en de tanden voorbij de boventanden uitsteken, waardoor het uiterlijk van een onderbeet ontstaat.

Hoe werkt miauwen?

Het uitgangspunt van miauwen berust op het principe dat een consistente en correcte tonghouding de vorm en groeirichting van de kaak kan beïnvloeden.

Miauwende onderbeet

Door het achterste derde deel van de tong aan te grijpen en de bovenkaak uit te zetten, heeft het miauwen tot doel de kaak opnieuw uit te lijnen, waardoor mogelijk de effecten van een onderbeet worden verzacht.

Deze horizontale uitzetting van de bovenkaak, zoals vermeld in het document, zou ertoe kunnen leiden dat de onderkaak zich correct uitlijnt ten opzichte van de nieuw geplaatste bovenkaak, waardoor een meer evenwichtige gezichtsstructuur wordt bevorderd.

De rol van miauwen

Miauwen omvat een correcte tonghouding, waarbij de tong tegen het gehemelte wordt geplaatst, waardoor een goede kaakuitlijning en gezichtsstructuur wordt bevorderd.

Voorstanders beweren dat deze techniek in de loop van de tijd kan helpen de bovenkaak te verbreden en naar voren te bewegen, waardoor de maxillaire tekortkoming wordt aangepakt die vaak de kern vormt van onderbeten.

Het potentieel van miauwen

Hoewel miauwen geen wondermiddel is en de resultaten van persoon tot persoon verschillen, introduceert het een niet-chirurgische aanpak om de gezichtsstructuur op subtiele wijze te beïnvloeden.

Kan Mewing een onderbeet verhelpen?

Door een goede mondhouding te bevorderen en mogelijk de bovenkaak te verbreden, zou miauwen een aanvullende aanpak kunnen bieden voor traditionele onderbeetbehandelingen.

Het is echter van cruciaal belang om het miauwen met realistische verwachtingen te benaderen en te begrijpen dat ernstige gevallen nog steeds orthodontische of chirurgische ingrepen vereisen.

Afhaal:

Mewing biedt een intrigerende weg voor degenen die opties onderzoeken om een ​​onderbeet aan te pakken, waarbij het belang van kaakpositionering en tonghouding in de gezichtsesthetiek wordt benadrukt. Zoals bij elk orthodontisch probleem is overleg met een professional raadzaam om het meest effectieve behandelplan te bepalen.

Mewing, met zijn focus op natuurlijke groei en afstemming, biedt een holistische benadering die verder onderzoek rechtvaardigt voor degenen die getroffen zijn door onderbeetomstandigheden.

Terug naar blog